top of page
kinderen lopen

Trainingen

Wil je je vaardigheden versterken? en wil je deze vaardigheden oefenen met leeftijdgenoten? Je kunt bij Get ready for Life trainingen volgen in kleine groepjes met leeftijdsgenoten, of in een individueel traject.

Get ready for Life biedt:

Weerbaarheidstraining

Wordt je kind gepest? Heeft het weinig zelfvertrouwen? Heeft het moeite met het uiten van zijn emoties? Get ready for Life kan helpen om jouw kind dat extra steuntje te geven. Om meer zelfvertrouwen te krijgen, emoties te verwerken, leren problemen op te lossen en de draad weer op te pakken.
In de training krijgen de kinderen inzicht in hun gedachten, emoties en gedrag en leren ze vaardigheden om dit om te zetten in positieve gedachten en acties. Zo helpen wij kinderen om positief in het leven te staan en hun talenten te (h)erkennen.

Faalangstreductie

Wil jij meer zelfvertrouwen krijgen, minder piekeren en twijfelen aan jezelf, beter omgaan met negatieve gedachten en gevoelens en leren voor jezelf op te komen? Geef je dan op voor de faalangstreductietraining.

Sociale Vaardigheden

Vind je het lastig je een houding te geven in sociale situaties? Of weet je eigenlijk niet goed wat je moet zeggen en doen als je leeftijdgenoten ziet? Misschien wordt je zelfs wel nerveus of angstig bij deze gedachten of situaties. Bij de SOVA training ga je sociale vaardigheden oefenen met leeftijdgenoten. Je leert hoe je om kan gaan met sociale situaties, kritiek, omgaan met je eigen gevoelens en die van een ander en opkomen voor jezelf.

Zelfbeeld

Wil jij een positiever zelfbeeld ontwikkelen en meer zelfvertrouwen krijgen in jezelf? Geef je dan op voor de zelfbeeld training. We gaan tijdens de training actief aan de slag met oefeningen die gericht zijn op het herkennen en accepteren van jou gedachten en gevoelens. Ook leer je positief te denken, problemen op te lossen waardoor je leert om te gaan met je onzekerheden. Je mag er zijn!

Omgaan met emoties

Ervaar je emoties zoals boosheid en verdriet? Dit is gezond! Maar als je deze emoties vaak hebt en/of je kan deze emoties niet goed beheersen of controleren kan dit een probleem worden. Wil je leren hoe je anders om kunt gaan met deze emoties? Geef je op voor de training omgaan met emoties en we helpen jou de baas te blijven over je eigen emoties.

bottom of page