top of page
blokken stapelen

Aanbod

Momenteel is er geen wachtlijst.

Diagnostiek

 

Als ouder heb je soms de behoefte om meer inzicht te krijgen in het functioneren van je kind. Je hebt misschien vragen over het intelligentieniveau of de schoolprestaties van je kind. Of je hebt vragen omdat je kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Dit kan soms komen door bepaalde leer-, of gedragsproblemen. Door middel van diagnostiek kan dit uitgesloten of vastgesteld worden. In dat geval kun je bij Get ready for Life terecht voor psychologisch onderzoek.

Behandeling

 

Bij sommige kinderen of jongeren gaat de ontwikkeling niet helemaal vanzelf. Get ready for Life biedt  steun en gaat gericht aan het werk met het kind of de jongere. Dit kan bij Get ready for Life door middel van verschillende soorten therapieën: cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie of schematherapie. Elk kind en elke jongere is uniek, dus Get ready for Life kijkt samen met het kind of de jongere en de ouders naar welke soort begeleiding of therapie het beste past en wenselijk is.

Ambulante (gezins)begeleiding en coaching

Soms is het voor een kind of jongere beter om iets direct te oefenen of te leren in de eigen situatie: thuis, op school of elders. In die gevallen biedt Get ready for Life ambulante begeleiding voor kinderen, jongeren of het hele gezin. De begeleiding kan breed ingezet worden, bij verschillende soorten problemen. Of het nu gaat om aanpassingen wat betreft omgaan met ADHD of autisme of om algemene ontwikkelingsvragen. 

Het kan bijvoorbeeld helpend zijn bij boosheid, angst, zelfvertrouwen, vrienden, omgaan met je grenzen en die van anderen, pesten, spanningen tussen ouder en kind. Daarnaast kunnen ouders gecoacht worden bij opvoedproblematiek.

Get ready for Life komt bij je thuis, op school of elders om mee te kijken. Op die manier kan het kind of de jongere gecoacht worden in de praktijk. De omgeving wordt, indien nodig, bij de begeleiding betrokken. 

Groepstrainingen

 

Behalve individuele trajecten biedt Get ready for Life ook groepstrainingen voor verschillende leeftijden en thema's. Trainingen die worden aangeboden zijn bijvoorbeeld: zelfbeeld, sociale vaardigheidstraining, weerbaarheid- en assertiviteit, omgaan met emoties of faalangst reductietraining. Tijdens de groepstrainingen wordt in een veilige omgeving met leeftijdsgenoten geoefend om bepaalde vaardigheden aan te leren. Dit is ook afhankelijk waar de behoefte van het kind of de jongere ligt. Indien wenselijk kunnen de ouders betrokken worden en aanvullende begeleiding en advies krijgen. Onze trainingen zijn altijd op maat en worden in kleine groepen gegeven (max. 8). Op die manier wordt tijdens de groepstrainingen de individuele ontwikkeling van het kind en de jongere ook bekeken. De groepstrainingen worden gegeven door SKJ- geregistreerde en bevoegde orthopedagogen.

Observaties

 

Als ouder of leerkracht zit je soms met vragen of zorgen over het gedrag van een kind en de manier waarop hiermee het best kan worden omgegaan. Deze vragen kunnen zowel in de school-, als in de thuissituatie aan de orde zijn. Get ready for Life biedt thuis- en schoolobservaties. De observaties zijn bedoeld voor ouders of scholen die een objectief beeld willen van het gedrag van het kind en zoeken naar praktisch handvatten om op een goede manier met dit gedrag om te kunnen gaan in de klas op school of thuis.

Gedragswetenschapper

Get Ready for Life biedt de mogelijkheid tot het inschakelen van een van de gedragswetenschappers binnen uw bedrijf of organisatie. De gedragswetenschapper kan de pedagogisch medewerkers in uw organisatie aansturen of ondersteunen bij deskundigheidsbevordering. Dit kan door middel van intervisie en supervisie bijeenkomsten, themamiddagen of 1 op 1 begeleiding. Daarnaast kan de gedragswetenschapper diagnostiek uitvoeren, behandelplannen opstellen en de orthopedagogische begeleiding en behandeling van cliënten binnen uw organisatie regelen. U kunt vrijblijvend contact opnemen over de mogelijkheden. 

 

Gezinshuis
 

Bij het gezinshuis Madelief kunnen jeugdigen van 0 tot 18 jaar terecht die ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling die langdurig of tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Jeugdigen kunnen geplaatst worden bij gezinshuis Madelief als zij een langdurige veilige plek met intensieve behandeling nodig hebben. Het gezinshuis wordt geleidt door de gedragswetenschapper Merel Nannings. De jeugdigen worden ondersteunt door twee ervaren pedagogisch medewerkers. Wanneer er sprake is van een plaatsing wordt een zorgplan op maat gemaakt, hierbij wordt er gekeken naar de ontwikkeling en de behoefte van de jeugdige. De behandeling wordt opgestart door betrokken behandelaren. 

Bij verdere vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen door middel van het contactformulier.

bottom of page