top of page
Kinderpsycholoog

Werkwijze

Aanmelden

Wanneer u informatie wilt over de mogelijkheden en het aanbod van Get ready for Life, kunt u via het aanmeldformulier of contactformulier  met ons contact opnemen. 

Binnen 5 werkdagen na aanmelding wordt er telefonisch contact met u opgenomen om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek zal worden aangeven of er een verwijsbrief nodig is.

Intakegesprek

Het intakegeprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit intakegesprek bespreken we de hulpvraag en de mogelijkheden voor behandeling binnen Get ready for Life. Daarnaast wordt er gekeken wat de kosten zijn en de mogelijkheid tot vergoeding vanuit de gemeente. Het intakegesprek duurt ongeveer 1 uur en vindt over het algemeen plaats op onze locatie. Bij dit intakegesprek is het prettig wanneer (zo mogelijk) beide ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. Op die manier krijgen we een goed beeld van de hulpvraag. In overleg wordt bekeken of uw kind ook bij het gesprek aanwezig is of dat er een apart intakegesprek wordt ingepland. Er zal bekeken worden wat uw kind nodig heeft om zo goed mogelijk op de behoeften en wensen van u en uw kind aan te sluiten.

Traject

Wanneer er een behandeling of diagnostiek gestart wordt zal er een behandelaar toegewezen worden. Daarnaast zal er een behandelplan opgesteld worden met doelen waar het kind of de jongere aan gaat werken. De behandelaar blijft het gehele traject betrokken en is de contactpersoon. Een diagnostiektraject vindt plaats op locatie of op school. De observaties kunnen plaatsvinden in de thuissituatie of in de klas. Alle behandeltrajecten kunnen plaatsvinden in de praktijk, op school of bij u thuis. De duur en locatie van een traject wordt in overleg met u besloten.

In overeenstemming met het kind en de ouder(s)/ verzorger(s) wordt een traject afgesloten. Er zit geen opzegtermijn aan een traject.

Contactformulier

Het Zakenstation,

Stationsplein 99 

1703 WE Heerhugowaard.

(kantoor 131).

 info@getreadyforlife.nl  |  Tel: 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Bedankt voor de inzending!

bottom of page