top of page
CapturedByLisa-MerelLaura-32.jpg

Observatie en diagnostiek

Observatie
 

Als ouder of leerkracht zit je soms met vragen of zorgen over het gedrag van een kind en de manier waarop hiermee het best kan worden omgegaan. Deze vragen kunnen zowel in de school-, als in de thuissituatie aan de orde zijn. Get ready for Life biedt thuis- en schoolobservaties. De observaties zijn bedoeld voor ouders of scholen die een objectief beeld willen van het gedrag van het kind en zoeken naar praktisch handvatten om op een goede manier met dit gedrag om te kunnen gaan in de klas op school of thuis.

Diagnostiek

 

Als ouder heb je soms de behoefte om meer inzicht te krijgen in het functioneren van je kind. Je hebt misschien vragen over het intelligentieniveau, de schoolprestaties of omdat het kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Dit kan soms komen door bepaalde leer-, of gedragsproblemen. Door middel van diagnostiek kan dit uitgesloten of vastgesteld worden. In dat geval kun je bij Get ready for Life terecht voor psychologisch onderzoek.

Diagnostiek mogelijkheden

Intelligentietesten: WISC-V-NL, WAIS,WPPSI van 0 t/m 99 jaar

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Sociaal-emotionele vragenlijsten

bottom of page