top of page
CapturedByLisa-MerelLaura-19.jpg

Behandeling en Therapie

Therapievormen

 

Get Ready for Life biedt verschillende behandelmogelijkheden. Wij zijn gespecialiseerd in:

- Cognitieve gedragstherapie:

- Schematherapie:

- Equitherapie (therapie met behulp van paarden)

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie krijgt uw kind inzicht in hoe denken, voelen en doen invloed hebben op elkaar. De cognitieve gedragstherapie kan uw kind helpen om op een goede manier met zijn of haar problemen om te gaan. Zo leren ze bijvoorbeeld door anders over bepaalde situaties te denken of te kijken en hier vervolgens anders mee om te gaan en op te reageren. De nadruk van de cognitieve gedragstherapie ligt met name in het oefenen van ander gedrag en andere gedachten. Door anders te doen, te reageren of anders te denken, gaat uw kind zich ook beter voelen en kunnen de klachten afnemen.

Hoe gaat cognitieve gedragstherapie in zijn werking?

Door middel van gesprekken met de therapeut krijgt uw kind inzicht in welke negatieve gedachten of ideeën hij of zij heeft. Uw kind leert onder begeleiding van de therapeut om deze negatieve gedachten te vervangen door meer positieve en helpende gedachten. Uw kind krijgt ook huiswerkopdrachten en oefent met het nieuwe gedrag. Door met dit nieuwe gedrag te gaan oefenen ontstaan er nieuwe gedachtenpatronen en daarmee ook andere gevoelens. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, is het ook een mogelijkheid dat u als ouder(s) ook in de sessies of door middel van ouderbegeleiding wordt betrokken.

Voor wie?

De cognitieve gedragstherapie is geschikt voor kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar met bijvoorbeeld een angsten, autisme, depressie, trauma of psychose.

Schematherapie

Schema’s zijn patronen in het denken en gedrag. Ze bepalen hoe een kind zichzelf ziet en anderen en de wereld om hem of haar heen waarneemt. Hoe iemand zichzelf en de wereld om zich heen ziet en ervaart vormen iemands overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Wanneer er negatieve ervaringen zijn in de kindertijd ontstaan er negatieve schema’s. Zo kan een kind dat vroeger gepest is geweest zich bijvoorbeeld vanuit het schema ‘wantrouwen’ voortdurend bedreigd voelen. Of vanuit het schema ‘waardeloosheid’ altijd minderwaardig voelen en hierdoor met zelfbeeldproblematiek, angst of depressie kampen.

Hoe gaat schematherapie in zijn werking?

Bij schematherapie gaat de therapeut samen met uw kind op zoek naar de negatieve schema’s en onderzoekt met uw kind hoe deze schema's zijn ontstaan. Als nare ervaringen de oorzaak zijn, dan wordt er eerst gekeken of er mogelijk sprake is van trauma. Er zal dan eerst gewerkt worden aan traumaverwerking om vervolgens de negatieve schema’s te leren veranderen. Door deze negatieve schema's op te zoeken en te veranderen kan uw kind zijn gedrag, gevoelens en gedachten veranderen. Waardoor angst, depressie en zelfbeeldklachten kunnen afnemen.

Voor wie is het?

Schematherapie is geschikt voor kinderen met (ernstige) psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie.

bottom of page