top of page
Familie thuis

Gezinshuis

Bij het gezinshuis Madelief kunnen jeugdigen van 6 tot 23 jaar terecht die ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling die langdurig of tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Gezinshuis Mia richt zich op het jonge kind tussen de 0 en 5 jaar. Gezinshuis Madelief en Mia richten zich op perspectief biedende plaatsingen waarbij de jeugdigen een veilige en stabiele leefomgeving behoudt tot volwassenheid.

Jeugdigen kunnen geplaatst worden bij gezinshuis Madelief en Mia als zij een langdurige veilige plek met intensieve behandeling nodig hebben. Ons specialisme ligt op hechtingsproblematiek, FAS problematiek, problematiek voortkomend uit trauma (PTSS) en verschillende stoornissen en bijkomende problematiek. Wij vinden het belangrijk dat de jeugdige in een zo normaal mogelijke gezinssituatie opgroeit. De gezinshuizen werken vanuit de methodiek traumasensitief opvoeden. We kijken anders naar het gedrag van een jeugdige. Opvoeden met kennis van trauma vergroot het vertrouwen van de jeugdige in eigen capaciteiten, vergroot het gevoel van veiligheid en het gevoel de moeite waard te zijn. 

Get ready for Life schept een pedagogisch klimaat waarbij wij een omgeving bieden waarin de kinderen zich prettig voelen en optimaal kunnen ontwikkelen. 

  • Steun en responsiviteit 

  • Groei en ontwikkeling 

  • Structuur en (leef) regels 

  • Positieve onderlinge interactie

  • Huiselijke omgeving 

Vanuit een breed multidisciplinair zorgteam worden de kinderen binnen de gezinshuizen ondersteunt in dagelijkse verzorging en begeleiding. De twee gezinshuisouders zijn per locatie inwonend waardoor er sprake is van veel nabijheid en continuïteit van de zorg.
Wanneer er sprake is van een plaatsing wordt er een zorgplan op maat gemaakt, hierbij wordt er gekeken naar de ontwikkeling en de behoefte van de jeugdige. De behandeling wordt opgestart door betrokken behandelaren. 

Bij verdere vragen kunt u contact opnemen door middel van het contactformulier. Het aanmeldformulier voor het gezinshuis vindt u hier: Aanmeldformulier

Het gezinshuis hanteert een aantal contra-indicaties waarbij de jeugdige mogelijk niet geplaatst kan worden. Het gaat hierbij om de volgende contra-indicaties:​

  • Zware psychiatrische problematiek

  • Automutilatie en/of suïcidaliteit

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

  • Alcohol en/of drugsverslaving

  • Wapengebruik

bottom of page